Teszt

Ezzel a teszttel meghatározhatod, hogy a könyvünkben bemutatott négy vérmérsékleti típus jellemzői közül melyik milyen mértékben illik rád. Az alábbiakban 40 állításcsoportot olvashatsz. Minden csoport négy mondatot tartalmaz. Ezek közül azt az egyet (ha végképp nem tudsz dönteni, maximum kettőt) jelöld meg, amely a legjobban / leggyakrabban jellemző Rád! Lehetőleg minden csoportból jelölj meg állítást! Nincs jó, vagy rossz válasz, hiszen minden személyiségnek vannak erősségei és gyengeségei is.

A teszted eredményét e-mailben küldjük el számodra.

Adatvédelem tömören

Mi sem szeretjük a spameket! E-mail címedet mások részére semmilyen célra nem adjuk tovább. A címed megadásával mindössze ahhoz járulsz hozzá, hogy a kiadványainkról, szolgáltatásainkról ezen keresztül tájékoztassunk. Ha ezt mégsem szeretnéd, akkor jelezd nekünk e-mailben és maximálisan tiszteletben tartjuk a kérésedet. A Szemelyisegkalauz.hu, mint adatkezelő maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait.

Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat

A Személyiségkalauz portálon elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A Személyiségkalauz Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a Személyiségkalauz portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Személyiségkalauz Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Személyiségkalauz Kft. nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Személyiségkalauz Kft. nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Személyiségkalauz Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portál bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Személyiségkalauz Kft-nek elfogadja, hogy a Személyiségkalauz Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Személyiségkalauz Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Személyiségkalauz Kft. bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Személyiségkalauz Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Személyiségkalauz Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Személyiségkalauz Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 

  • -piackutatás, piaci elemzés,
  • -vevői szokások elemzése,
  • -látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • -ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • -tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • -tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • -vevői reklamációk intézése,
  • -megrendelések intézése.

 

A Személyiségkalauz Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Személyiségkalauz Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Személyiségkalauz Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Szerzői jog

A Személyiségkalauz Portál, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Személyiségkalauz Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Személyiségkalauz Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Személyiségkalauz Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.